samprat.jnd@gmail.com

સંપર્ક માટે

+91 99132 36691

સંપર્ક કરો

(0285) 2681612

અમારો સંપર્ક કરો

 • Home
 • સંપર્ક

સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ - જુનાગઢ

Contact Form

સંપર્ક વિગત

 • સરનામું

  સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
  ભક્ત કવિ નરસીંહ મહેતા યુનિવર્સીટી રોડ,
  નંદકિશોર નર્સરી સામે, વિજાપુરના પાટિયા પાસે,
  મુ. ડુંગરપુર, વિજાપુર રોડ,
  જુનાગઢ - 362263
  ગુજરાત - ભારત

 • ફોન નં.

  (0285) 2681612
  +91 99132 60883
  +91 99132 36691 ( મહેન્દ્રભાઈ જે. પરમાર)

 • ઇમેઇલ

  samprat.jnd@gmail.com

 • સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા

  બેંક એકાઉન્ટ નંબર - 3744715412